Fundusze unijne

Paszport do eksportu

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, iż firma MEBLOPLAST s.c. uzyskała pozytywną opinię dotyczącą realizacji działania 6.1 „Paszport do eksportu”. Nasza Firma zawiera umowę dofinansowania z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego polegającą na dofinansowaniu wydatków dotyczących rozwoju eksportu.

Dofinansowanie będzie realizowane w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 i jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dotacja na innowację
Inwestujemy w Waszą przyszłość

fundusze_unijne_1

Fundusze Europejskie dla Małopolski

„Podniesienie konkurencyjności firmy MEBLOPLAST s.c. poprzez wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

fundusze_unijne_2